طرح ها و لوایح مهم مجلس شورای اسلامی

 • دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 194
 • طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 1294
 • پخش مذاکرات مجلس از سیمای جمهوری اسلامی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 895
 • طرح شفافیت آرای نمایندگان
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 12548
 • طرح جهش تولید دانش بنیان
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 859
 • طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 19183
 • طرح نظام انتخابات تناسبی در انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 1542