طرح ها و لوایح مهم مجلس شورای اسلامی

  • طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
  • طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی
  • طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
  • لایحه اصلاح تبصره (1) بند (ب) ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
  • مانع زدایی از صنعت برق کشور
  • طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی-تخصصی (شور دوم)